Krystian Przybyłowski

Krystian Przybyłowski

Podcasts

  • Brodata Medycyna
    Brodata Medycyna
    Category: Courses
    16 Episodes
    Brodaty Podkast Medyczny, w którym będą omawiane poszczególne jednostki chorobowe. Ucz się Medycyny tak jak jeszcze nigdy dotąd! See more...